بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/11/28
کل خالص ارزش دارائی ها 575,730,991,882 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,005,506 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,006,387 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,006,856 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 572,578

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها