بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/05/22
کل خالص ارزش دارائی ها 282,125,834,199 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,003,132 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,001,138 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,003,774 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 281,245

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

شركت مشاور سرمايه گذاري آواي آگاه

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

مژده بادي اللهي، سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها