بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/04
کل خالص ارزش دارائی ها 672,890,994,056 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 1,010,164 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 1,030,167 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 1,012,555 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 666,120

صندوق سرمایه‌گذاری نهال سرمایه ایرانیان

تاریخ آغاز فعالیت:

1390/07/19

مدیر صندوق:

شركت تأمين سرمايه نوين

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

مدیر ثبت:

كارگزاري تأمين سرمايه نوين

مدیران سرمایه گذاری:

سحر فرهمندي، سارا گوهري اناركي، مرتضي احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود

نمودار‌ها